Home | Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door OxGreenfield Management Services I B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

OxGreenfield Management Services I B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door OxGreenfield Management Services I B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Hoewel OxGreenfield Management Services I B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan OxGreenfield Management Services I B.V. niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van OxGreenfield Management Services I B.V.

OxGreenfield Management Services I B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, OxGreenfield Management Services I B.V. op welke manier dan ook.