Home | OxGreenfield investeert in innovatieve zonwering met participatie in Brel Nederland

OxGreenfield investeert in innovatieve zonwering met participatie in Brel Nederland

De Nederlandse investeerder OxGreenfield verwerft het merendeel van de aandelen in Brel Nederland BV (Brel). Het bedrijf levert motoren en besturingen voor de automatische bediening van zonwering. Zonwering levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van het energiegebruik in moderne gebouwen en is daarom een essentieel element in de verduurzaming van vastgoed. De sterke marktpositie van Brel en de innovatieve producten die zij levert aan deze groeiende markt, hebben OxGreenfield ertoe bewogen hiermee hun vierde investering te doen uit hun tweede fonds.

Brel – gevestigd te Doetinchem – verkoopt zijn producten momenteel met name in de Benelux. OxGreenfield ziet veel mogelijkheden om deze producten ook aan buitenlandse producenten van zonwering te verkopen. Bovendien heeft Brel in samenwerking met Vodafone een innovatief nieuw product ontwikkeld, onder de merknaam “Brel Smart Building”. Dit betreft een aandrijving voor zonwering in combinatie met een zonnepaneel, waardoor het installeren en stuk eenvoudiger en goedkoper is omdat geen kabels hoeven te worden getrokken. Deze aandrijving wordt uitgerust met een Simkaart zodat gebouwbeheerders en gebruikers via een online platform centraal de zonwering kunnen bedienen, monitoren en service kunnen verlenen. Dit nieuwe product is onlangs succesvol geïntroduceerd op een toonaangevende beurs voor zonwering en er is veel interesse vanuit grote klanten.  Met een omzet die groeit richting € 20 miljoen is Brel de uitdager van grote marktpartijen, met als onderscheidend vermogen het innovatieve karakter van de producten. De huidige aandeelhouders van Brel, Reinoud Arts en Erik Budding, behouden een groot aandeel in Brel en zullen als directie de groei van Brel samen met OxGreenfield vormgeven.

Marktgroei gestuwd door energietransitie

De markt van aandrijvingen en besturing van zonwering maakt een groei door vanwege de trend richting domotica, in combinatie met de noodzaak (door regulering afgedwongen) van energiebesparing bij met name kantoorpanden. Nieuwe regelgeving verplicht gebouwbeheerders om de CO2 footprint van gebouwen te beperken, zonwering levert hieraan een aanzienlijke bijdrage. Wetenschappelijke studies tonen aan dat dynamisch (geautomatiseerd) gebruik van externe zonwering 30% van de energie voor koeling en 14% van de energie voor verwarming kan besparen. Door klimaatverandering nemen deze besparing de komende decennia alleen maar verder toe. Zonwering is één van de meest efficiënte en kosten effectieve methoden voor energiebesparing, de verwachting is daarom dat steeds meer gebouwen zullen worden uitgerust met automatisch werkende externe zonwering. Bij voorkeur met de Brel Solar oplossingen, accu-motoren met een zonnepaneel. Deze hebben geen aparte voeding of bedrading nodig en zijn eenvoudig te installeren.

Over Brel

Brel is sinds 2010 actief in de markt van aandrijving en besturing van zonwering. Het is een  onderneming met ca. 15 medewerkers waar geïmporteerde motoren worden gecombineerd met in huis geproduceerde adapters en in Nederland ontwikkelde software en besturingen. De onderneming is de afgelopen jaren sterk gegroeid en is in de Benelux een belangrijke speler. De aandeelhouders Reinoud Arts en Erik Budding staan bekend in de markt als pioniers, zij brengen keer op keer innovaties op de markt waarmee de zonweringsbranche zich verder ontwikkelt.

Over OxGreenfield

OxGreenfield investeert in ervaring, expertise en toewijding om ruimte te creëren voor groeiambities van ondernemers. Met als focus het versterken van management, DGA-opvolging, carve out, groei, scale up en turn around, richt de investeerder zich vooral op industriële ondernemingen met een technisch onderscheidend karakter. De partners van OxGreenfield staan samen voor een indrukwekkend trackrecord. Ieder met hun eigen expertise, gaan ze samen voor de verbinding, de relatie én de resultaten. Met de participatie in Brel is de vierde investering in het nieuwe fonds van de investeringsmaatschappij een feit.