Home | Privacybeleid

Privacybeleid

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan ons wordt niet aan derden doorgegeven. Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij in sommige gevallen gegevens van u nodig.

Wij geven geen informatie door aan derden
Wij geven geen persoonlijke informatie van onze cliënten en relaties door aan derden. De verkregen gegevens worden in sommige gevallen wel gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Wat doen wij ter bescherming van uw persoonlijke gegevens?
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Hoe werken wij onze Privacy policy bij?
Deze Privacy Policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop wij met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy Policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze Website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy Policy.

Gegevens bijwerken
Als u geen informatie of e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen. Ook als u wilt dat wij uw adresgegevens bijwerken of als u vragen heeft over de bescherming van persoonlijke gegevens of over uw persoonlijke gegevens, kunt u op de volgende manier contact met ons opnemen: per e-mail via: ajw@oxgreenfield.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Intellectuele eigendomsrechten
Wij (of onze toeleveranciers of derden die ons toestemming voor het reproduceren van hun materiaal op deze Website hebben gegeven) zijn de houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze Website. Niets verschaft u enig(e) recht, titel of belang in de inhoud van deze Website en u verkrijgt evenmin enig(e) recht, titel of belang als gevolg van uw gebruik van de Website. Als u voor het gebruik van deze Website software van externe leveranciers nodig hebt, stemt u ermee in om voor eigen rekening een licentie voor de desbetreffende software aan te schaffen.

Externe links
Er kunnen links naar andere websites op onze Website staan die totaal onafhankelijk opereren van ons en waar wij geen enkele zeggenschap over hebben. Wij verzorgen uitsluitend links naar andere websites ter informatie. Het is mogelijk dat andere websites een eigen Privacy Policy hebben en wij adviseren die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.