Home | Private Equity nog steeds in trek: OxGreenfield start met een nieuw fonds

 

Private Equity nog steeds in trek: OxGreenfield start met een nieuw fonds

 

De investeerder uit Naarden haalt bij de eerste closing € 45 miljoen op bij bestaande en nieuwe investeerders

OxGreenfield investeert kapitaal en kennis in technisch competente MKB-bedrijven

 

Naarden, februari 2023

De Nederlandse investeerder OxGreenfield kondigt de start van haar 2e fonds aan. Het heeft de afgelopen maanden € 45 miljoen aan kapitaal opgehaald bij bestaande en nieuwe investeerders. De komende maanden verwacht OxGreenfield de totale fondsomvang te vergroten tot een maximum van € 65 miljoen. Daarmee blijft het actief in het marktsegment waar er volgens de investeerder voldoende aanbod is van kansrijke technische MKB-bedrijven waarmee aantrekkelijke rendementen te behalen zijn.

De afgelopen jaren (2019-2022) investeerde OxGreenfield vanuit haar 1e fonds ca. € 30 miljoen in 8 ondernemingen, met een gezamenlijke omzet van > € 100 miljoen. Het marksegment waar OxGreenfield zich op richt, kenmerkt zich door het relatief grote aanbod van ondernemingen die op zoek zijn naar een nieuwe aandeelhouder en/of kapitaal.

In Nederland wisselen per jaar honderden MKB-ondernemingen van eigenaar, ook de ondernemingen waar de investeerder zich op richt. OxGreenfield onderscheidt zich in de volwassen markt van professionele investeringsmaatschappijen door zich heel strikt te houden aan de met haar investeerders afgesproken investeringscriteria. Met als belangrijkste criteria dat de onderneming op technisch gebied onderscheidend moet zijn, de directeur- en groot aandeelhouder (op termijn) het stokje wil overdragen èn dat de onderneming actief is een business-to-business omgeving.

Hank Schraven, partner bij OxGreenfield: “Wij zijn geïnteresseerd in bedrijven die veel waarde toevoegen in de keten waarin ze actief zijn. Daarnaast ligt er een focus op de groeikansen in de desbetreffende markten.”

De juiste aanpak met actieve ondersteuning

Bij het ophalen van kapitaal heeft OxGreenfield gemerkt dat er in oktober en november vorig jaar vragen ontstonden rondom het investeren in Private Equity in onzekere economische tijden. Op dat moment werd duidelijk dat de economie last had, of nog zou krijgen, van de oorlog in Oekraïne, de aanhoudende hoge inflatie en de rentestijgingen die de ECB in die periode doorvoerde. Daar kwamen de uitdagingen bij waar tal van ondernemingen al hinder van ondervonden: denk aan supply chain problemen als na-ijl effect van Corona en het tekort aan gekwalificeerd personeel.

Hank Schraven: “Onze aanpak zorgt ervoor dat er ook in deze tijden goede rendementen te behalen zijn. Door de juiste sector- en bedrijvenkeuzes te maken en dat te combineren met actieve ondersteuning op het gebied van strategie, management en organisatie. Dat zit in het DNA van het hele OxGreenfield investeringsteam.”

Waarde creëren

OxGreenfield richt zich op kleine en grotere investeerders die willen investeren in Private Equity, die investeringsklasse is juist steeds toegankelijker voor de particuliere investeerder.

Hank Schraven: “Het is al lang niet meer zo dat je veel geld ophaalt bij enkele grote investeerders die daarmee ook vaak grote invloed hebben op het beleid bij de investeringsmaatschappij. Bij ons werkt dat echt anders, wij hebben een veelvoud aan investeerders, vaak (oud) ondernemers, vermogende families en particulieren met een bovengemiddeld inkomen. Zij laten het investeringsbeleid en het maken van de juiste keuzes in alle vertrouwen aan ons over. Uiteraard hebben we onze spelregels vastgelegd in een prospectus, maar de verantwoordelijkheid om waarde te creëren en dus rendement te
maken op het aan ons toevertrouwde kapitaal, ligt toch echt bij OxGreenfield. Dat neemt niet weg dat het overgrote deel van onze achterban graag over individuele gevallen en de juiste invulling meedenkt. Door waarde te creëren bij onze ondernemingen, bouwen we mee aan een sterker MKB-landschap, waarbij de continuïteit en professionaliteit van de bedrijven waarin wij investeren toeneemt.”

Over OxGreenfield

OxGreenfield investeert in ervaring, expertise en toewijding om ruimte te creëren voor groeiambities van ondernemers. Met als focus het versterken van management of opvolging DGA, carve out, groei en scale-up en turn around richt de investeerder zich vooral op de sector industrie met een hoogwaardige technische component. De partners van OxGreenfield staan samen voor een indrukwekkend trackrecord. Ieder met hun eigen expertise gaan ze samen voor de verbinding, de relatie én de resultaten. Vanaf 1 januari 2023 investeert het team vanuit het nieuwe fonds, OxGreenfield Fund II, met als doel €65 miljoen te investeren in ongeveer 10 technische MKB-bedrijven.